Σύνδεσμοι WEBEX καθηγητών και διάρκεια διδακτικών ωρών

1η ΩΡΑ: 18.30-19.10

2η ΩΡΑ: 19.15-19.55

3η ΩΡΑ: 20.00-20.40

4η ΩΡΑ: 20.45-21.20

5η ΩΡΑ: 21.25-22.00

Μπορείτε να βρείτε τους συνδέσμους WEBEX των καθηγητών του σχολείου παρακάτω:

Γιάννακα Βασιλική https://minedu-secondary2.webex.com/meet/vgiannaka

Γούλας Άρης  https://minedu-secondary2.webex.com/meet/arisgoulas

Δημητρίου Παναγιώτα https://minedu-secondary2.webex.com/meet/pdhmhtriou

Δήμος Ιωάννης https://minedu-secondary2.webex.com/meet/idimos

Δρίβα Αγγελική          https://minedu-secondary2.webex.com/meet/dangelik

Κουτσογιάννη Ξανθή https://minedu-secondary2.webex.com/meet/xkoutsogia

Μακρόπουλος Γεώργιος         https://minedu-secondary2.webex.com/meet/gmakrop

Μπαρτσιώκα Δήμητρα           https://minedu-secondary2.webex.com/meet/bartsiok

Παναγιώτου Νικόλαος  https://minedu-secondary2.webex.com/meet/nikpanag

Παπασπύρου  Κωνσταντία https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kpapaspyro

Πέτσα Μαριάννα        https://minedu-secondary2.webex.com/meet/mapetsa

Σταμάτη Αναστασία https://minedu-secondary.webex.com/meet/anastamati

Στοφόρος Ιωάννης      https://minedu-secondary2.webex.com/meet/stoforosioannis

Χαίλη-Μαδούρα Βασιλική     https://minedu-secondary2.webex.com/meet/vchaili

Χαλιώτης Απόστολος https://minedu-secondary2.webex.com/meet/apoha