Τμήματα

Σχολικό έτος 2023-24

Α1
Α2
Β1
Β2
– – Β Ανθρωπιστικών Σπουδών
– – Β Θετικών Σπουδών
Γ1
Γ2

Γ3
– – Γ Ανθρωπιστικών Σπουδών
– – Γ Σπουδών Θετικών και Υγείας
– – Γ Σπουδών Οικονομίας – Πληροφορικής